SOET 2001

Word lid van Stichting SOET 2001!

SOET staat voor Suiker Oom En Tante. De leden van Stichting SOET 2001 willen met sponsorbijdrages de zwemsport bij DZT’62 steunen. Daarom kan DZT ons vragen om een bijdrage aan concrete zaken die men graag wil aanschaffen of uitvoeren. Te denken valt aan poloballen, zwemplanken, clinics, extra opleidingen voor trainers of lesgevers, aanschaffen software etc. etc.. Het geld wordt dus besteed aan concrete doelen.

De laatste jaren waren er o.a. bijdragen voor:

  • EHBO-cursussen
  • banentellers voor wedstrijdzwemmers
  • klok voor de waterpolowedstrijden

DZT heeft deze donaties al geschonken gekregen maar er moeten er nog vele volgen! Word daarom ook suikeroom of -tante voor een vast bedrag van (minimaal) € 45,= per jaar.

Als U onderstaand formulier invult, sturen wij u elk jaar een rekening. Mocht u willen stoppen met sponsoren dan is een eenvoudig briefje naar een van de bestuursleden voldoende. U verplicht zich tot niets.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Het bestuur van SOET 2001:
Mart van Lierop, Door van der Heijden, Erik Scheepers, Arjan van Dooren en Ad Wisse


Aanmeldformulier Stichting Suiker Oom en Tante 2001

Ja, ik wil graag lid worden van Stichting SOET2001. Neem z.s.m. contact met me op.