EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING


Hierbij wil ik u namens het bestuur van DZT ’62 van harte uitnodigen om op dinsdag 26 juni 2018 de Extra Algemene Ledenvergadering bij te wonen, tijd 20.00 uur, plaats de grote zaal van Van de Putten Milhezerweg 2 te Deurne.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Besluitvorming vervolg ZwemABC bij DZT ‘62
  4. Stand van zaken behoud zwemaccomodatie in Deurne
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Gezien de te bespreken punten wordt ieders aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Ad Wisse, Secretaris