Klachtenprocedure

Gelukkig ontvangen wij zelden een klacht maar mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze zwemlessen dan leest u hier op welke wijze u als ouders/verzorgers een klacht kunt indienen en hoe wij die verder afhandelen. Het is ook mogelijk dat een verenigingslid in een andere vorm, waarbij geen sprake is van seksuele intimidatie, ontevreden is over de wijze van handelen van het Elementair Kader. Mocht u niet direct een klacht hebben, maar zijn er toch zaken waardoor u zich onprettig voelt, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon. In andere gevallen kunt gebruik maken van de klachtenprocedure.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, zo ook bij onze verenging.
Een team van enthousiaste, deskundige vrijwilligers van DZT'62 geeft iedere week zwemles aan uw kind. Het kan zijn dat u vragen heeft over bijvoorbeeld:

  • de zwemvorderingen van uw kind
  • de manier van zwemles geven van DZT'62
  • het moment van afzwemmen
  • of andere vragen

Ontevredenheid of het ergens niet mee eens zijn hoeft niet direct te leiden tot een klacht, maar wordt door ons als vereniging het liefst zo snel mogelijk gehoord, omdat er in goed overleg veel en snel opgelost kan worden.
Een klacht of een uiting van onvrede is voor DZT'62 een reden om onze kwaliteit te verbeteren. Om klachten zo snel mogelijk op te lossen, hebben wij een klachtenprocedure opgesteld.

Klacht indienen

Natuurlijk proberen wij als vereniging iedereen veel zwemplezier te bieden. Gebeuren er dingen die u niet fijn vindt? Bent u het ergens niet mee eens? Wij vinden het fijn als u uw knelpunten bij ons kenbaar maakt zodat wij hiermee aan de slag kunnen. De procedure is als volgt:

  • Maak uw klacht kenbaar bij de Commissie Elementair, middels het invullen en inleveren van een klachtenformulier (ook beschikbaar aan de DZT balie). Na ontvangst van uw bericht neemt de voorzitter of een ander commissielid contact met u op. In dit gesprek vragen we u, indien nodig, naar meer informatie.
  • Samen met de Commissie Elementair wordt besproken welke acties er naar aanleiding van uw klacht genomen worden. Aanvullend wordt besproken op welke termijn deze acties uitgevoerd worden en wanneer hiervan een evaluatie plaats vindt.
  • De besproken acties worden uitgevoerd.
  • De klachten en acties worden opgenomen in het Register van Elementair DZT'62 en jaarlijks geëvalueerd.
  • Indien u nog niet tevreden bent, wordt het Bestuur van DZT'62 ge├»nvolveerd om de procedure nogmaals te doorlopen.
  • De klachtenprocedure wordt afgesloten met een terugkoppeling aan u. De termijn waarop uw klacht afgehandeld is, hangt af van de aard van de klacht. Streven is om uw klacht binnen zes weken te behandelen.

Alle zaken met betrekking tot Veiligheid, zijn als vast agendapunt opgenomen in het overleg van de Commissie Elementair en onderwerp bij de Periode-bespreking met de lesgevers.

Ongewenst gedrag

Mocht u klachten hebben over seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, mishandeling e.d.) dan verwijzen wij u naar de vertrouwenscontactpersoon van DZT'62. Deze klachten worden uiteraard door hem/haar strikt vertrouwelijk behandeld.