Leszwemmen voor de jeugd

Organisatie zwemlessen

Elke zaterdagochtend van 8:00 tot 12:00 uur worden in totaal ongeveer 250 kinderen onderwezen in de eerste beginselen van de edele zwemsport. Wanneer uw kind voor de eerste keer binnenkomt (starten is mogelijk vanaf 4 jaar), wordt hij/zij ingedeeld in een groep. In principe begint elk kind in groep 1, maar het kan ook zijn dat hij/zij meteen doorstroomt naar een volgende groep.

Groep 1 tot en met 3 krijgen les in het ondiepe instructiebad. Groep 4 en 5 krijgen les in het middeldiepe bad (ook wel het berenbad genoemd). Alle lessen duren 45 minuten. Gezien de leeftijd van de kinderen in deze groepen, zal er veelvuldig aandacht zijn voor speelse vormen. Het aantal kinderen in deze groepen varieert van 6 tot 10 kinderen.

Zodra uw kind groep 5 verlaat, gaat hij/zij naar het diepe bad, waar hij/zij les krijgt voor de diverse diploma’s. Dit zijn achtereenvolgens: A, B, C (ook wel het Zwem-ABC genoemd), Zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Hier varieert het aantal kinderen van 6 tot 12 per groep. Ook hier duren de zwemlessen 45 minuten.

Lessenplan en doorstroming

De lesgevers geven les aan de hand van een lessenplan. Elke groep of diploma heeft een eigen lessenplan. Dit plan bestaat uit 13 lessen. Na deze 13 lessen schuift uw kind meestal door naar een volgende groep. Dit geldt alleen voor groep 1 t/m 5. Voor de groepen van het diplomazwemmen gelden andere regels. Hier is van belang de zwemprestatie en het behalen van een diploma. Zodra een diploma behaald is, gaat uw kind automatisch door naar het volgende diploma. De zwemtijden blijven bij elke doorstroming gelijk. Alleen worden de lessen voor de Zwemvaardigheidsdiploma's gegeven van 10:15u tot 11:00u.

De badverantwoordelijken van groep 1 t/m 5 geven uw kind na de laatste les een briefje mee als hij/zij in een bepaalde groep blijft zitten, omdat het niet voldoet aan de gestelde eisen. Op dit briefje staat precies vermeld waarom uw kind in een bepaalde groep blijft zitten.
Hebt u vragen met betrekking tot het doorsturen, dan kunt u deze, na uitgifte van de briefjes, aan de badverantwoordelijke stellen. Als uw kind geen briefje krijgt, wil dat automatisch zeggen dat hij/zij door is naar een volgende groep.

Jaarplanning

In de jaarplanning staat aangegeven wanneer de kinderen, die les krijgen voor het ABC zwemmen, met kleren aan moeten zwemmen. Welke kleren zij aan moeten hebben, staat vermeld op de pagina van de exameneisen van het betreffende diploma. Deze exameneisen zijn ook te verkrijgen op zaterdagochtend aan de DZT-balie in het zwembad.

Thema lessen

Normaal gesproken bestaat elke les grofweg uit een deel “nieuwe onderdelen”, een deel “herhaling” en een deel met “spelelementen”. Dit laatste wordt gedaan, omdat het voor een kind moeilijk is om gedurende de gehele les (45 minuten) de aandacht er bij te houden. Elke 8e les is een zogenaamde thema les. De thema’s zijn (in willekeurige volgorde) wedstrijdzwemmen, waterpolo en survival.

De zwemtijden worden voor deze 8e les ook aangepast:
Kinderen die om 8:00 en 8:45 uur zwemmen, zwemmen elke 8e les van 8:00 tot 9:00 uur.
Kinderen die om 9:30 en 10:15 uur zwemmen, zwemmen elke 8e les van 10:00 tot 11:00 uur.
De tussenliggende tijd (9:00 tot 10:00) wordt door de lesgevers gebruikt om de vooruitgang van de kinderen te bespreken en om ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie?

Voor aanvullende informatie omtrent de zaterdagochtend, maar ook voor algemene informatie, kunt u contact opnemen met elementaircommissie@dzt62.nl. Of kom op zaterdagochtend even langs in het zwembad De Wiemel. Wij zijn aanwezig van 08.00 uur tot 12.00 uur.