Leszwemmen voor de jeugd

Organisatie zwemlessen

Elke zaterdagochtend worden kinderen van allerlei leeftijden onderwezen in de eerste beginselen van de edele zwemsport. Op dit moment geven wij alleen nog les aan kinderen voor de diploma’s A en hoger. Instroom op jongere leeftijd zoals u voorheen van ons gewend was, is helaas tot nader bericht niet meer mogelijk. Onder het kopje ‘mededelingen’, kunt u hier meer over lezen.

Uw kind zwemt in het diepe bad, waar hij/zij les krijgt voor de diverse diploma’s. Dit zijn achtereenvolgens: A, B, C (ook wel het Zwem-ABC genoemd), Zwemvaardigheid (ZV) 1, 2 en 3. Hier varieert het aantal kinderen van 6 tot 12 per groep. De zwemlessen duren 45 minuten, en worden aangeboden in de volgende tijdblokken:

  • 08:00 – 08:45 Zwemdiploma’s A, B en C
  • 08:50 – 09:35 Zwemdiploma’s A, B en C
  • 09:40 – 10:25 Zwemdiploma’s A, B, ZV1, ZV2 en ZV3.

Lessenplan en doorstroming

De lesgevers geven les aan de hand van een lessenplan. Elke groep of diploma heeft een eigen lessenplan. Dit plan bestaat uit 12 lessen. In de eindfase van het lessenplan wordt beoordeeld of de zwemprestatie voldoende is voor het behalen van een diploma. Zodra een diploma behaald is, gaat uw kind automatisch door naar het volgende diploma. De zwemtijden blijven bij elke doorstroming in principe gelijk. Alleen bij een vervolg na het behalen van diploma C worden de lessen voor de Zwemvaardigheidsdiploma’s altijd gegeven van 09:40u tot 10:25u.

Jaarplanning

In de jaarplanning staat aangegeven wanneer de kinderen, die les krijgen voor het ABC zwemmen, met kleren aan moeten zwemmen. Ook staat hier vermeld wanneer de kijklessen zijn (zodat u zelf de vorderingen van uw kind kunt zien) en wanneer lessen door vakanties of feestdagen uitvallen

Meer informatie?

Voor aanvullende informatie omtrent de zaterdagochtend, maar ook voor algemene informatie, kunt u contact opnemen met elementaircommissie@dzt62.nl, via WhatsApp 06 1049 1935, of op zaterdagochtend in het zwembad van 08.00 uur tot 11.00 uur.