Mededelingen

Uitwisseling vorderingen kinderen

DZT geeft zwemlessen aan de hand van een lessenplan. Elke groep of diploma heeft een eigen lessenplan, waarbij elke zwemles bestaat uit een deel “nieuwe onderdelen”, een deel “herhaling” en een deel met “spelelementen”.

Het lessenplan is gebaseerd op periodes van 13 lesweken. Binnen deze termijn is het mogelijk alle onderdelen van het desbetreffende badje of Diploma aan de orde te stellen, aan te leren en te controleren. Na een periode van 13 lessen wordt beoordeeld of uw kind de onderdelen voldoende beheerst en kan doorstromen naar een volgend badje of Diploma.

De lesgever beoordeelt de vorderingen van uw kind en legt deze vast in een voortgangscontrolelijst. Bij twijfel wordt de desbetreffende Badverantwoordelijke lesgever gevraagd mee te kijken, advies te geven en in geval van twijfel te oordelen over de kwaliteit van het zwemmen.

Op deze manier zijn wij als vereniging en lesgevers in staat om de vorderingen van uw kind te monitoren en waar nodig bij te sturen met als doel de kwaliteit te handhaven.

Voor u als ouders/verzorgers is de kijkles bedoeld om zelfstandig de vorderingen te aanschouwen. Tijdens de kijkles worden de belangrijkste onderdelen en de prestaties van de kinderen aan u getoond. Gedurende de kijkles zijn de (Badverantwoordelijke) lesgevers voor u beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de vorderingen. Wij voorzien u graag van alle informatie die nodig is, maar vragen hierbij om uw begrip, wanneer de Veiligheid dit noodzakelijk maakt.

Ook buiten de kijkles om is het mogelijk te informeren of bijzonderheden aan de lesgevers door te geven. Om uw vraag het beste te beantwoorden vragen wij u onderstaande procedure te volgen:

  • Meld uw vraag of mededeling (geen directe haast) aan de DZT balie. De desbetreffende medewerk(st)er koppelt dit terug aan de Badverantwoordelijke of eigen lesgever en zorgt voor een reactie (eventueel een week later) naar u terug.
  • Indien een melding/vraag niet kan wachten, meld dit dan voor aanvang van de les aan de eigen lesgever, maar bij voorkeur aan de Badverantwoordelijke.
  • Gedurende de les kunnen wij uw vraag beoordelen of in onderling overleg tussen lesgever en Badverantwoordelijke lesgever terugkoppelen.
  • Na de les kan de Badverantwoordelijke lesgever u van een terugkoppeling voorzien.
  • Eventuele overige vragen kunnen ook per mail aan de commissie Elementair worden gesteld.

In alle gevallen vragen wij uw medewerking om vragen/mededelingen zoveel als mogelijk terug te koppelen aan de DZT balie of Badverantwoordelijke lesgever. De overige lesgevers hebben hun directe verplichting bij het les geven en borgen van de veiligheid van uw kinderen. Zij zijn niet in staat, hoe graag we u ook van informatie voorzien, u altijd te woord te staan.

Omkleden in de kleedhokjes/kleedkamers

Door vele ouders / verzorgers wordt geklaagd dat er veelvuldig kleren in de kleedhokjes blijven hangen, terwijl er niemand zich aan het omkleden is. U kunt uw kind(eren) natuurlijk in deze hokjes omkleden, maar hang alstublieft de kleren daarna op het tussengedeelte van de kleedruimte. Daar is ruimte genoeg en deze ruimte wordt overigens ook d.m.v. een videocamera bewaakt. Dus nog veiliger ook. Natuurlijk zijn ook de grote kleedruimtes voor u en uw kind(eren) beschikbaar.

Verder komt het voor dat vaders hun dochters helpen met omkleden en moeders hun zonen. Het meest voor de hand liggend is, dat de moeders de dochters helpen en de vaders de zonen, zodat alleen dames in de dameskleedruimtes zijn en alleen heren in de herenkleedruimtes zijn. Mocht het toch zo zijn dat een vader met zijn dochter komt, dient hij het kind aan de herenzijde om te kleden. Voor een moeder met haar zoon, geldt vanzelfsprekend dat zij het kind aan de dameszijde omkleed.

Verandering van zwemtijd

Het kan voorkomen dat de tijd dat uw kind moet zwemmen u na verloop van tijd niet meer zo goed uitkomt. U kunt met uw verzoek om de zwemtijd van uw kind(eren) te veranderen terecht op zaterdagochtend aan de balie in het zwembad. Uw verzoek zal dan op een verzamellijst worden genoteerd. Alle verzoeken worden in volgorde van binnenkomst op de lijst ingevuld. Pas na elke elfde les (zie jaarplanning) wordt deze lijst aan de badverantwoordelijken gegeven om te kijken of aan het verzoek voldaan kan worden.

Gedurende elke twaalfde les kan door u aan de balie geïnformeerd worden of uw verzoek is ingewilligd. Is dit het geval, dan gaat de nieuwe tijd vanaf les 1 in. Als aan uw verzoek niet voldaan kan worden, dan kunt u uw verzoek weer op de nieuwe lijst laten zetten, zodat het de volgende periode wederom bekeken kan worden.

De Commissie Elementair